Signants del Manifest

Signants: 2711

Marc Samper Seró

David Requena Giró

robert jerez solé

FRANCESC ANGUELA BONET

Sergi Tarrés i Sales

Domingo Garcia

Josep Maria de Magrinyà i Roig

Jordi Gené i Mariné

Pere Ferré i Panisello

Xavier Zaragoza Olivé

Joan Petit

© Viacrucis 2019